Narušení psychického vývoje u dětí

Poruchy psychického vývoje u dětí

Mají společné následující rysy:

a)    začátek je vždy v útlém nebo dětském věku,

b)    narušení nebo opoždění vývoje funkcí úzce souvisí s biologickým zráním centrálního nervového systému,

c)     průběh je stálý bez remisí a relapsů.

Charakteristické je, že se postižení výrazně zmenšuje jak děti dorůstají, mírné deficity však zůstávají. V etiologii hrají důležitou roli genetické faktory.

Výjimkou jsou dva typy stavů, u kterých existují dřívější fáze normálního vývoje – dětská dezintegrační porucha, Landauův-Kleffnerův syndrom a některé případy autismu.

 

F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

Způsob osvojování řeči je od ranných stadií vývoje narušen.

Čtyři kritéria naznačující zda jde o klinicky signifikantní poruchu:

Závažnost – mimo pásmo dvou standardních odchylek

Průběh – stupeň postižení je mírný, ale v anamnéze byl těžký

Klinický obraz – způsob řeči a fungování jazyka je odchylné, ne pouze odpovídající rannější fázi vývoje.

Přidružené problémy – není obvykle doprovázeno i nedostatky ve škole, abnormalitami v interpersonálních vztazích e emoční poruchou nebo poruchou chování. V hodné je vyhledat psychologa Praha.

Dif. Diagnosticky důležité odlišení od mentální retardace nebo globálního opoždění ve vývoji.

Dif diagnosticky odlišit od poruchy, která je sekundární v důsledku těžké nedoslýchavosti.

 

F80.0 Specifická porucha artikulace řeči

F80.1 Expresivní porucha řeči

F80.2 Receptivní porucha řeči

F80.3 Získaná afázie s epilepsií (Landauův-Kleffnerův syndrom)

F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Poruchy u nichž je normální osvojování dovedností postiženo od ranných vývojových stadií.

Poruchy pocházejí z abnormit v kognitivních procesech, které lze z velké části odvodit od nějakého typu biologické dysfunkce.

Diagnostická vodítka:

 • Signifikantní stupeň poškození specifické školní dovednosti
 • poškození nelze přičíst mentální retardaci nebo celkové nižší inteligenci.
 • Porucha musí být vývojová, tj. od začátku školního zapojení.
 • Nesmějí být přítomny vnější faktory, které by mohly být dostatečným důvodem pro školní obtíže.
 • Potíže nejsou přímo způsobeny nekorigovanou zrakovou nebo sluchovou poruchou.
 •  

  F81.0 Specifická porucha čtení

  F81.1 Specifická porucha psaní

  F81.2 Specifická porucha počítání

  F81.3 Smíšená poruchy školních dovedností

   

  F82 Specická vývojová porucha motorické funkce

  Hlavním rysem je postižení vývoje pohybové koordinace nelze ji vysvětlit specifickou vrozenou nebo získanou nervovou poruchou. Je obvykle spojena s určitým stupněm poškození výkonu při vizuálně prostorových kognitivních úkolech.

  Diagnostická vodítka:

 • Signifikantně pod očekávanou úrovní.
 • Potíže od ranného vývoje (ne získané).
 • Nelze vysvětlit defektem zraku nebo sluchu, ani žádné diagnostikovatelné nervové poruchy.
 • Většina klinických vyšetření, včetně psychologického, ukáže výraznou neurovývojovou nezralost (choreiformní pohyby nepodepřených končetin nebo zrcadlové pohyby. Šlachové reflexy mohou být bilaterálně zvýšeny nebo sníženy, ale nebývají asymetrické.
 •  

  F83 Smíšené specifické vývojové poruchy

  Tato kategorie splňuje současně dvě nebo více poruch z F80.-, F81.- a F82.-

   

  F84 Pervazivní vývojové poruchy

  Charakterizovány kvalitativním zhoršením vzájemných společenských interakcí a způsobů komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit. Chorobný stav se projevuje převážně v průběhu prvních 5 let. Doporučeje se diagnostika klinickým psychologem.

   

  F84.0 Dětský autizmus

  F84.1 Atypický autizmus

  F84.2 Rettův syndrom

  F84.3 Jiná dezintegrační porucha v dětství

  F84.4 Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby

  F84.5 Aspergerův syndrom

  

  Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

  You must be logged in to post a comment.